Preminuo profesor emeritus Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Prof. Dr Midhat Suljkanović.

Dana 24.09.2017 godine, preminuo je profesor emeritus Tehnološkog fakulteta u Tuzli Prof. Dr Midhat Suljkanović.
Rođen je 16.09.1952. godine u Gornjem Srebreniku, Dr Suljkanović cijeli radni vijek (42 godine) proveo je u obrazovnom sistemu, a u periodu od 1985 do 1997. godine i kao direktor Instituta za hemijsko inženjerstvo.
Od početka osnovnog školovanja, preko srednjoškolskog obrazovanja na Hemijskoj tehničkoj školi u Tuzli, do sticanja diplome inženjera na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, krasi ga epitet najboljeg uz dodjelu nagrada na nivou RbiH, koje su se u tom periodu davale za posebno nadarene studente.
Sa 22 godine je stekao fakultetsku diplomu, magistrirao je 1978. godine,na Univerzitetu u Zagrebu, a doktorirao 1983. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.
Postdoktorsku specijalizaciju obavio je, u zimskom semestru školske 1984/85, na „Mendeljejevskom hemijsko-tehnološkom institutu“ iz Moskve na Katedri za kibernetiku

Profesor meritus Midhat Suljkanović u radnom vijeku, iz oblasti kojom se bavio objavio je:

• 3 knjige – udžbenika
• 16 monografija
• 41 rad objavljen u časopisima i zbornicima (kongresi, simpozijumi)
• 44 studije, projekta i simulacije tehnoloških procesa
• 25 projekata i sudija iz oblasti privrede

Kao član timova na izradi simulacije i analize tehnoloških procesa u periodu od 1984 – 1997. godine , bio je autor ili koautor 37 radova, što je svrstalo Institut za hemijsko inženjerstvo u red vodećih instituta u oblasti neorganske hemije u Jugoslaviji, kao i vodećeg instituta u oblasti sinteze poliuretana.

Pročitajte...