Preporuke stanovništvu za COVID-19 koronavirus

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica poslao je niz informacija u cilju sprečavanja dezinformacija te nepoznavanja utvrđenih procedura o širenju novog koronavirusa (COVID-19).

Informacije su preuzete i usaglašene sa nadležnim Zavodom za javno zdravstvo FBiH, a na osnovu instrukcija Svjetske zdravstvene organizacije WHO – SZO.

U saopćenju Instituta se podsjeća da je generalni direktor SZO 30. januara proglasio epidemiju novog koronavirusa vanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja. Dan poslije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, formiran je Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva za poduzimanje mjera zaštite stanovništva od novog koronavirusa (2019-nCoV).

Koronavirusi su velika obitelj virusa, od kojih neki mogu uzrokovati bolest kod ljudi, a drugi cirkuliraju među životinjama, uključujući deve, mačke i šišmiše. Rijetko koronavirusi koji cirkuliraju među životinjama mogu evoluirati i izazvati infekciju kod ljudi, kao što se dogodilo s MERS-om (Middle East respiratory syndrome) i SARS-om (Teški akutni respiratorni sindrom). Novi koronavirus pripada genusu Betacoronavirus, a sličan je virusu uzročnika SARS-a i MERS-a.

Generalne preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe) čija je sezona u toku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog koronavirusa i kojih se treba pridržavati su: često prati ruke korištenjem vode i sapuna ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.

Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke. Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.

Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.

U slučaju povišene temperature, kašlja i otežanog disanja potražiti medicinsku pomoć, prethodno zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.

Kada se posjećuje tržnica u područjima koja imaju iskustvo sa novim koronavirusom, izbjegavati direktne kontakte sa životinjama i površine koje su u kontaktu sa istim.
Izbjegavati konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla.
Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati križnu kontaminaciju s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane, navodi se u obavijesti koju je poslao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Pročitajte...