Prevencija ključna za prepoznavanje rizičnog ponašanja kod maloljetnika

Nakon realizacije pilot programa sekundarne prevencije rizičnih ponašanja kod maloljetnika kojim su bile obihvaćenje tri tuzlanske škole, Biro za ljudska prava,Eedukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Odgojni centar TK organizirali su konsultativni sastanak sa Predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i psorta TK, Pedagoškog zavoda TK, Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje. Cilj sastanka bio je iznalaženje rješenja kako bi se pozitvne prakse ovog projekta prenijele i u druge škole na području TK.

Opširnije u video pilogu….