Prezentacija i konsultativna sesija „Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona“

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP Projekat organizatoris su organizatori današnje  prezentacije i konsultativne sesije pod nazivom „Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona“, koja će se održati  u  Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Pomenuta  prezentacija i konsultativna sesija se organizuje u svrhu predstavljanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu i nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, te u svrhu prikupljanja komentara i sugestija na pomenuti nacrt Uredbe.