Prijava poreza za 2020.godinu do 30.aprila

Zakonom je propisan rok za prijavu poreza do 31.marta tekuće za prethodnu godinu. Zbog pandemije, drirektor Porezne uprave je, iskoristio zakonsko pravo, i produžio rok na 30 april 2021.godine za podnošenje prijave poreza na dohodak za 2020.godinu.

Pročitajte...