Pripreme za sjednicu Skupštine TK. Sjednicu održali članovi Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK

U okviru priprema za sutrašnju sjednicu Skupštine TK danas je zasjedala Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK. Razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama , kao i Informacija o rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u TK u 2020. godini.

Od završetka rata do sada u TK je od minski sumnjive površine od 110 miliona kvadratnih metra deminirano tek 30 miliona, iako je Strategija čišćenja mina BiH predvidjela okončanje ovog procesa do 2025. Prateći dinamiku deminiranja, područje TK moglo bi od mina biti čisto tek za 50 godina. Jedan od problema koji koči brže deminiranje je nedostatak finansijskih sredstava. Za deminiranje jednog kvadratnog metra treba osigurati u prosjeku 3 marke, što znači da je za, od mina čist TK, potrebno još 250 miliona maraka. Prema riječima direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla Zorana Jovanovića sredstava ima, ali se za njihovo povlačenje mora pokazati inicijativa sa svih nivoa. Članovi Komisije za su potencirali aktivniji angažman lokalnih zajednica, ali i Vlade TK u izdvajanju sredstava iz svojih budžeta za proces deminiranja. Do sada je Lukavac jedini izdvojio sredstva za deminiranje što je dalo rezultate. Do novca za deminiranje lakše bi se došlo ukoliko bi bio uvedeno u Strategiju razvoja TK za period 2020.-2024.
Na dnevnom redu Komisije našao se i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Traži se preciziranje nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u postupku prenamjene šumskog u građevinsko zemljište, te da se prostor državnih šuma može izdati u zakup za izgradnju releja, tornjeva i drugih pratećih objekata. Komisija je zatražila i omogućavanje izgradnje privremenih objekata u šumama.

Pročitajte...