Privlačenje stranih investicija: Velika odgovornost je na lokalnom nivou upravljanja

Napori na olakšavanju procedura za priliv stranih investicija u domaću privredu pokazali su se kao nedovoljni s obzirom da su, prema mišljenju ekonomskih analitičara, direktne strane investicije ne samo u stagnaciji već i blagom padu duže od decenije. U Tuzlanskom kantonu u kojem se bilježi porast broja malih i srednjih preduzeća,  zadovoljni su brojem stranih investicija, u poređenju sa ostatkom zemlje. U posljednje vrijeme bilježi se povećan interes investitora za metalski sektor u ovom kantonu…

Pročitajte...