Proces rehabilitacije djece/osoba s autizmom biće nastavljen tokom ljeta

Na prijedlog Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke TK o nastavaku dodatnog programa rehabilitacije djece/osoba sa autizmom u toku ljetnjeg raspusta, Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je direktora Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla da organizuje časove dodatnog rehabilitacionog programa.
“Da bi se mogao realizirati taj program bilo je potrebno angažovati i stručna lica koja će isti realzirati. Potrebno je angažovati dodatna dva defektologa koja će raditi tokom ljetnjeg raspusta. Zavod će angažovati te dodatne stručnjake koji će realizirati taj program,. Mi se nadamo da će to proteći u najboljem redu i da nećemo imati nikakvih problema”, kazao je Fikret Vrtagić, pomoćnik ministra za obrazovanje.
Projekt rehabilitacije djece/osoba sa autizmom traje punih petnaest godina. Prema riječima predsjednika URDOS-e, Mehe Sadikovića, taj kontinuitet se, zbog općeg stanja tih osoba, mora nastaviti.
“Već su mi se javila dva roditelja javila sa teškim poremećajem i autoagresivnosti djece. Sinoć je jedna majka plačući govorila „Bože moj, pa kada će ta škola“. Vjerujte, jako mi je teško kao roditelju. Imam i ja dijete sa autizmom”, navodi Sadiković. Zadovoljan je trenutnom odlukom Vlade TK koja, kako navodi, ima sluha i razumijevanja prema autističnim osobama i njihovim roditeljima. Iako je program trebao početi 1. jula, zbog provođenja određenih procedur je prolongiran.
“Ipak smo mi jako razumni ljudi unutar Udruženja i znamo da se to neće tako lako moći organizovati, ali dajemo vrijeme do srijede da budu planirani kadrovi koji će od četvrtka krenuti sa procesom rehabilitacije”, kaže sadiković.
Za angažman dva defektologa potrebno je obezbijediti 6 500 KM. U Ministarstvu obrazovanja i nauke kažu da će ta sredstva biti obezbijeđena kroz rebalans budžeta Tuzlanskog kantona. Svi preduslovi za odvijanje programa rehabilitacije su ispunjeni, kaže Vrtagić i dodaje.
“To je odluka Vlade koja se mora implementirati, koja se mora provesti u djelo. Ja ne vidim razlog zbog čega bi neko dovodio u pitanje takvu odluku Vlade”, pojašnjava Vrtagić.
Na potezu je Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla u čijim bi se prostorijama trebala odvijati rehabilitacija.

Pročitajte...