Produženi javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2019.

Služba za zapošljavanje objavila je Produženi javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2019, za ostatak neugovorenih sredstava po Javnom pozivu od 31.10.2019.god. Za realizaciju Programa predviđeno je 25 hiljada 600 KM, radi sufinansiranja zapošljavanja 41 osobe sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, i sufinansiranja stručnog osposobljavanja 6 osoba sa evidencije nezaposlenih, koje ne pripadaju boračkoj populaciji.Nakon okončanja prvog Javnog poziva iz oktobra prošle godine zaposleno je deset osoba kod devet poslodavaca, dok je jedna osoba primljena kod poslodavca na stručno usavršavanje. Za te namjene utrošena je šezdeset i jedna hiljada konvertibilnih maraka. Preostali dio sredstvava koje je Služba za zapošljavanje planirala u okviru Programa poticanja zapošljavanja 2019 trebala bi biti utrošena u ovoj godini. Iz tog razloga je, koncem decembra prošle godine, ponovljen Javni poziv za poslodavce u Tuzlanskom kantonu. Služba poslodavcu, nakon zaključivanja ugovora o sufinansiranju stručnog osposobljavanja i nakon kompletiranja tražene dokumentacije iz Javnog poziva, isplaćuje sredstva za prvi mjesec, u iznosu od od 339,21 KM po osobi, od čega je iznos 250,00 KM naknada osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a iznos od 89,21 KM se uplaćuje na ime plaćanja pripadajućih obaveza do isteka ugovorene obaveze sufinansiranja od 12 mjeseci.
Programom su predviđena ukupna finansijska sredstva u iznosu od 252 600 KM. Oduzmemo li već utrošenih 61 hiljadu maraka preostala je još oko 191 hiljada maraka koje bi poslodavci trebali iskoristiti u ovoj godini. Javni poziv objavljen je 26. decembra. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja, što znači da svi zaintrsovani mogu aplicirati do 25. januara ove godine.
U Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona navode da će Javni pozivi biti ponavljani do utroška sredstava.

Pročitajte...