Profesori Univerziteta u Tuzli upozorili na prisustvo kancerogenih tvari u vodama

Struka i nauka u Tuzlanskom kantonu davno su već alarmirali da je krajnji trenutak da se zaštiti prirodu i zdravlje ljudi. Riječna flora i fauna u Tuzlanskom kantonu je u izumiranju. Novi momenti su da su nam vodotoci kancerogeni i da kao takvi truju ribu, obalu i čovjeka.
Industrijske, komunalne, oborinske vode posljednjih desetljeća su trovale sliv Spreče i jezero Modrac. Prema sadržaju tzv. suspendiranih tvari, Spreča se klasificira u najlošiju kategoriju vodotoka, dok analiza kvaliteta vode jezera Modrac ukazuje na visoku koncentraciju ukupnog fosfora i azota, rezultati su istraživanja. Primjera radi, na mjernom mjestu most Puračić izmjereno je 810 mikrograma po litru arsena iako je dozvoljeno 20 mikrograma.
Prijetnja je i nepravilno odlaganje krutog teškorazgradivog otpada.
U analiziranim uzrocima rijeke Spreče pronađene su visoke koncentracije teških metala. Utvrdili su da olova, nikla i kadmijuma ima u Modracu. Analizom ribe babuške izlovljene iz Modraca pronađene su visoke koncentracije kadmija i olova, što ukazuje da riba nije za ljudsku prehranu. U Spreči je nekad bilo preko 40 vrsta ribe.
Profesori Univerziteta u Tuzli upozoravaju da se prisustvo određenih kancerogenih tvari u vodi za piće ne mjeri niti se može filtrirati.
Ista ta voda zagađuje priobalje, poljoprivredno zemljište koje je ionako zatrovano nekontroliranom upotrebom pesticida, dodaju stručnjaci. Što se tiče teških metala, iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona nedavno su podsjetili javnost, da su oni poznati kao endokrini distruktori i da dovode do poremećaja hormona, čime mogu biti uzročnici karcinoma respiratornog trakta, dojke, mokraćnih organa i bubrežnih bolesti.