Program rada Vlade TK za 2020. godinu ambiciozniji od prošlogodišnjeg

Na današnjoj sjednici donesen je godišnji Program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu koji je kreiran na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona, te usaglašen sa Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona. Programom rada predviđene su programske i tematske aktivnosti kojima će se realizirati projekti i aktivnosti za koje su sredstva predviđena u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2020. godini.Program rada Vlade za 2020. godinu je ambiciozniji u odnosu na prethodnu godinu i uvećan je za 10 %. Njime je predviđena realizacija 245 mjera, od kojih se 153 odnose na normativno-pravne poslove, a devedeset dvije na izvještajno analitičke. Njime će biti stvoreni normativni okviri za poboljšanje privrednog ambijenta, strategije za mlade, razvoja TK, zdravstva i općenito boljeg života u Tuzlanskom kantonu. Osim programa podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništa, za što je ove godine planirano trideset četiri i po miliona KM, planirana je i realizacija značajnog broja razvojnih projekata na području našeg kantona. Za te namjene će biti izdvojeno 1,5 miliona KM, što je za 470 000 KM više u odnosu na plan iz 2019. godine. Kada je u pitanju socijalna politika od 34,5 miliona KM, 850 000 00 će biti izdvojeno za povećanje dječijeg doplatka, dok se dio od milion KM odnosi na novi program podrške pronatalitetnoj politici.Za nabavku opreme UKC-u Tuzla biće izdvojeno 700 000 KM.
Podrška mladima planirana je u iznosu od 335 000 00 KM, što je povećanje za 180 000 00 KM.
Budžetom su, između ostalog, planirana sredstva za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola do trećeg razreda osnovne škole, Međunarodni aerodrom Tuzla, izgradnju Centra za autizam Tuzla, Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli, te izgradnju JU OŠ „Banovići Selo” Banovići. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tijela za praćenje kvaliteta zraka i predlaganje mjera za poboljšanje stanja. Zadatak Koordinacionog tijela je praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, analiza i predlaganje mjera u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka radi poboljšanja stanja kvaliteta zraka. Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala članove Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2020-2030.godina. U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.