Programom ORC-a Tuzla do pasoške kompetencije

100 mladih osoba dobit će priliku za učestvovanje u Programu Omladinskog resursnog centra u Tuzli. Riječ je o programu Profesionalna orijentacija kroz pasoš kompetencija, koji će se provoditi narednih 5 mjeseci na području Tuzlanskog kantona. Na ovaj način, mladim ljudima će se omogućiti kvalitetan pristup informacijama, olakšati izbor budućeg zanimanja i pružiti podrška u sticanju životnih i vještina zapošljavanja.

Cilj Omladinskog resursnog centra Tuzla u okviru projekta “Profesionalna orjentacija kroz pasoš kompetencija”, koji se realizira uz podršku programa UNDP-a, jeste animacija mladih da ostanu u BiH. U narednih 5 mjeseci bit će odrađeno 5 serija, od kojih je jedna u toku, a podrazumijeva analizu stanja u obrazovnim institucijama na području TK. Sa 100 mladih ljudi, koliko je predviđeno ovim programom, u određenom vremenu radit će se na životnim kompetencijama u smislu životnog cilja, onoga što mladi žele i budućeg profesionalnog zanimanja.

Pasoš kompetencija je dijagnostički instrument koji sadrži sve kompetencije koje posjeduje mlada osoba. U skladu s tim ona se usmjerava dalje, bilo u vidu obrazovanja, zapošljavanja i slično. Pasoš služi da bude knjiga života kroz koju će, dok je ispunjava uz savjetnika koji vodi taj proces, u trajanju od nekoliko mjeseci, spoznati koje kompetencije posjeduje mlada osoba.

Javni poziv za učešće u pomenutom programu otvoren je narednih mjesec dana. Sve mlade osobe koje žele napredovati, imaju pravo aplicirati. Od 100 učesnika, 20 najaktivnijih dobit će pasoš kompetencije. Ovim projektom će se mladim ljudima omogućiti kvalitetan pristup informacijama, olakšati izbor budućeg zanimanja, pružiti podrška u sticanju životni, te vještina zapošljavanja – što će doprinijeti njihovom budućem ostanku u BiH. Podatak da veliki broj mladih napušta BiH bio je pokretač, te smjernica kako skrojiti projekat koji će mladim ljudima biti potpora. Zahvaljujući znanjima, vještinama i kompetencijama koje će steći uključujući se pomenuti projekat, biće konkuretniji na tržištu rada, navode iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.

Pročitajte...