Proizvođači šljive u Gradačacu trebaju podršku svih nivoa vlasti

Uz redovne sajamske aktivnosti trećeg dana 46. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene indsutrije ”Sajam šljive Gradačac”, organizirana je prezentacija doktorata kojeg je dr. Sumedina Spahić Vukojević odbranila prije mjesec dana na Seldžuk univerzitetu u Konji, Republika Turska. Tema njenog rada je ”Strukturna analiza i razvojne mogućnosti proizvodnje šljive na području Gradačačke provincije, Bosna i Hercegovina.” Uz sveobuhvatan pregled stanja, kroz svoju je disertaciju ponudila i preporuke proizvođačima, ali svakako i predstavnicima vlasti. Među preporukama jeste i sušenje šljive, kako bi kvalitetan proizvod bio dostupan potrošaču u bilo koje doba godine. Kako je doktorat odbranila tek prije mjesec dana, očekivanja dr. Spahić Vukovjević su da će njeno istraživanje gradske, kantonalne i federalne vlasti znati prepoznati i primijeniti ih, kako bi se pomoglo gradačačkim proizvođačima šljive.