Promocija mira i povjerenja kroz program ‘Dijalog za budućnost’ (VIDEO)

U organizaciji Ujedinjenih naroda u Sarajevu je počela dvodnevna konferencija na kojoj će učesnici iz 28 gradova i općina sumirati rezultate prve godine implementacije projekta “Dijalog za budućnost“.

Koordinatorica UN-a za BiH Sezin Sinanoglu istakla je da će konferencija omogućiti umrežavanje, kao i razmjenu iskustava i naučenih lekcija u implementaciji aktivnosti u okviru projekta.

– Ono što je još važnije jeste da je druga faza programa da se sada program širi i na druge zemelje u regiji, a to su Srbija i Crna Gora. Cilj programa je promocija mira, promocija društvene kohezije i povjerenje kroz dijalog i saradnju – istaknula je Sinanoglu.

Navodi da će konferencija samom projektu dati priliku da nastavi s aktivnim pristupom u oblikovanju podrške Lokalnim dijaloškim platformama, u procesu institucionalizacije mehanizma dijaloga.

Načelnik Općine Bugojno Hasan Ajkunić kazao je da je ovo prilika i za općinske koordinatore da upoznaju organizacije civilnog društva, institucije i pojedince koji su odabrani kroz javni poziv za prijavu za grant sredstva projekta “Dijalog za budućnost“ u iznosu od 700,000 KM.

– Na nama je da ovakve projekte ‘iskoristimo’ što je moguće više, te da stvorimo što veće povjerenje među nama, pogotovo kada govorimo o mladim ljudima. Bilo bi dobro da ovaj projekt ima mogućnost da bude implementiran u svim općinama, gradovima u BiH – kazao je Ajkunić.

Načelnik Općine Sokolac Milovan Bjelica istakao je da mu je čast i zadovoljstvo što su dio projekta koje implementiraju sa Ujedinjenim narodima, ocjenivši da je jako važna kohezija u društvu.

Projekt “Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNDP i UNESCO u partnerstvu s Predsjedništvom BiH, posvećen je stvaranju prostora za dijalog u cilju promocije društvene kohezije.

Projekt je finansiran sredstvima Ureda Ujedinjenih naroda za podršku izgradnji mira.

Pročitajte...