Promovisane knjige o Kamenici autora Muhameda Omerovića

U Behram-begovoj medresi u Tuzli promovisane su dvije knjige Muhameda Omerovića:„Kamenica dolina grobnica“, zbirka poema i prozno djelo „Kamenica u paklu opsade“. S obzirom na to da nijedan zločin nad civilima Kamenice još nije procesuiran pred domaćim sudovima, odlučio je da sve dokumentuje u svojim knjigama i tako sačuva od zaborava. Autor Muhamed Omerović rodom je iz Kamenice, živi u Raincima, a zaposlen je u Behram-begovoj medresi u Tuzli kao kuhar. Bio je svjedok stradanja bošnjačkog stanovništva na području opštine Zvornik od početka rata 1992.godine do pada Kamenice, Cerske i Snagova 1993. godine. U ratno vrijeme pravio je bilješke, čuvao ih više od 20 godina i odlučio da na papir prenese svoj doživljaj i shvatanje zločina.Muhamed Omerović je sačuvao sjećanja na pojedinačna i kolektivna stradanja. Likovi su stvarni. Knjiga „Kamenica pod opsadom“ sadrži i 87 fotografija stradalih, sa opisima njihovih sudbina.”Ove knjige imaju veliku vrijednost i djelo su autora koji je po dobi i razmišljanju veoma zreo”, rekao je Hazim Karić, urednik i promotor.

Pročitajte...