Prošla godina jedna od najkomleksnijih u historiji školstva

Iako smo tek na završetku prvog polugodišta, već se sada može reći kako je ova školska godina jedna od najkompleksnijih u povijesti školstva. Događaj koji je obilježava, i koji će se još dugo pamtiti, i prepričavati jeste pandemija corona virusa i novi oblik nastave. Za sidikaliste osnovnog i srednjeg obrazovanja TK 2020. godina bila je teška, puna izazova i neočekivanih obrata

Iza nas je pedagoška i školska godina koju ćemo dugo pamtiti, a pred nama godina puna izazova. Zahtjevna godina je i za Sindikate osnovnog i srednjeg obrazovanja TK. Pandemija corona virusa nametnula je novi oblik nastave, koji je bio izazov za sve sudionike nastavnog procesa, organizaciju rada te stvaranje uslova za kvalitetan rad škola.

– Mi smo se vrlo dobro snašli, pogotovo jer smo bili bez opreme, predhodnoh znanja. Snalazili smo se. A onda, novi izazov, početak školske 2020. / 2021. godine kada imamo djecu podjeljenu u grupe, intezivnu nastavu, gdje treba sažeti gradivo, za jedan čas preći dvije lekcije. Sve to treba raditi sa maskama, godina je bila puna izazova ali naša sreća što nije bio veliki zaraženih – kaže Sumedin Kulović, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja TK.

Sindikalno djelovanje bilo je usmjereno i na usklađivanje drugih akata, poput podnošenja Inicijative za izmjenu pedagoških standarda.

– Pedagoške standarde smo napravili, predložili smo model koji bi trebao unaprijediti stanje jer su naši pedagoški standardi iz 2004. godine. Od tada se puno stvari promjenilo I mnogi od tih standrada danas se ne prepoznaju. Sve je to na stolu ministarstva, to jedan od prioritewta u narednoj godini – ističe Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja i kulture TK .

I 2020. godine u Tuzlanskom kantonu uspješno je zbrinut tehnološki višak u školama. Nažalost, njega svake godine prouzrokuje sve manji broj učenika. Ove godine dodatni problem jesu ugovori sa nerealnim pozicijama.

– Na Konkrusu je radno mjesto na nedoredeno vrijeme I to na nivou godine prerasta u ugovor…. Mi smo ove godine uspješno zbrinuli u osnovnom obrazovanju 120 radnika – dodaje Kulović.

Izmjena Kolektivnog ugovora, povećanje plaće, toplog obroka I regres važan su posao u rezimeu rada sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona u godini na izmaku.

Iz sindikata obrazovanja poručuju da će se boriti za prioritet prava na obrazovanje koje je zagarantovano zakonima i Ustavom, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim dokumentima.

Pred školstvom i obrazovanjem su novi izazovi, kako zbog uvjeta on-line nastave, tako I u pogledu prilagođavanja dedaktičkih vještina savremenim trendovima. Da li će Sindikat obrazovanja uspješno pratiti ove trendove, zavisi i od onih koji odlučuju, a među kojima još uvijek ima mišljenja da je obrazovanje trošak, a ne prvorazredna investicija u budućnost!

Pročitajte...