Prvi put za Strategiju razvoja turizma TK osigurano 20 hiljada KM

Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj u tekućoj godini će se fokusirati prvenstveno na ublažavanje posljedica pandemija. Uporedo s tim, intenzivirat će se aktivnosti na objedinjavanju turističkih ponuda u TK, no prije svega radit će se na izradi Startegije razvoja tuizma TK kao osnovnog preduslova za unaprjeđenje turističke ponude. Za te namjene je po prvi puta izdvojeno 20 hiljada maraka u finansijskom planu Turističke zajednice TK.

Novinarka: Erna Begić

Blizu milion konvertibilnih maraka ove godine će biti uloženo u aktivnosti Turističke zajednice TK. Za pomoć turističko – ugostiteljskom sektoru za suzbijanje posljedica pandemije korona virusa planirano je 220 hiljada KM. U ove aktivnosti će se krenuti nakon što bude usvojena Strategija razvoja TK koja je u završnoj fazi, kaže resorni kantoalni ministar Hamza Bešić.

BiH je iskoristila pandemijsku zatvorenost evropskih zemalja. Zbog toga je domaći turizam, pa tako i onaj u Tuzlanskom kantonu doživio ekspanziju. Kreirajući ponude za privlačenje domaćih turista naišlo se na prepreku, nedostatak Strategije za razvoj turizma. Zbog toga se po prvi put odlučilo raditi na izradi ove strategije za šta je 20 hiljada maraka planirano finansijskim planom Turstičke zajednice.

Da bi turizam u TK dugoročno zaživio, a perspektivne turističke destinacije postale unosni kapaciteti, potrebna je kvalitetna putna insfrastruktura. Zbog toga će se intenzivirati aktivnosti na saobraćajnoj demblokadi, ali i razvoju Međunarog aerodroma Tuzla.

(RTVTK)