Prvi sastanak glavne maturalne komisije u TK

Nakon što je resorno kantonalno ministarstvo imenovalo članove kantonalnih organa Glavne maturalne komisije održan je i njen prvi sastanak. Predstavljen je Pravilnik o maturi u srednjim školama Tuzlanskog kantona, model mature 2019/2020. te razmatrana dinamika organizacije i provođenja mature u ovoj godini.