Ovo je prvi primjer isplaćivanja dosuđene naknade u krivičnom postupku kada je riječ o entitetskim sudovima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz TRIAL Internationala.

Irisa Čevra, advokatica koja je zastupala oštećenu u ovom slučaju, naglasila je da bi dobrovoljno ispunjenje obaveze prema pravosnažnoj presudi trebalo da bude standard, ipak da u praksi to često nije slučaj.

– Mislim da odluka počinitelja da dobrovoljno isplati dosuđeni iznos imovinskopravnog zahtjeva u krivičnom predmetu za ratno seksualno zlostavljanje predstavlja primjer da se to može efektivno okončati u krivičnom postupku, bez provođenja izvršnog postupka – kaže Čevra.

Preživjela žrtva seksualnog nasilja je zadovoljna okončanjem predmeta i što je došlo do isplaćivanja naknade štete koja joj pripada, rekla je Čevra.

Preživjele žrtve seksualnog nasilja ranije su isticale da kako im je mogućnost naknada štete važna u ekonomskom smislu, tako im daje samouvjerenost da idu dalje i bore se za pravdu do kraja, kao i da je “naknada jednako važna i za buduće generacije kako se ovakvi zločini više ne bi dešavali”.

Ahmed Mešić, tužitelj koji je postupao u ovom slučaju, isplatu naknade štete od počinitelja vidi kao važan poticaj za daljnji razvoj ove sudske prakse i ostvarivanje prava žrtava na reparaciju.

– Siguran sam da će ova presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku imati pozitivne efekte prije svega na dosuđivanje imovinskopravnih zahtjeva u predmetima ratnih zločina na nivou Federacije BiH, ali i Republike Srpske. Kolege iz kantonalnih i okružnih tužilaštava su mi tražile da im dostavim presudu kako bi istu mogli izučiti i primijeniti korake na svoje predmete. Ovo je jasan pokazatelj sudovima i tužilaštvima da te presude nisu tu samo formalnosti radi, već se iste i realizuju kroz naplatu naknade, bilo doborovoljno, bilo prinudnim putem – kazao je Mešić.

Pred Sudom BiH u predmetima ratnih zločina od 2015. godine dosuđene su prve naknade nematerijalne štete u okviru krivičnih postupaka. Pored osude na odgovarajuće kazne zatvora, počinitelji ratnih zločina obavezni su izvršiti naknadu nematerijalne štete žrtvama.

Advokatica Nedžla Šehić ranije je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine rekla da je naknadu teško naplatiti jer u 95 posto takvih slučajeva riječ je o počiniteljima koji su lošeg imovnog stanja ili koji su ranije otuđili svoju imovinu.

TRIAL International od 2015. godine radi na unapređenju prakse dosuđivanja naknade nematerijalne štete u krivičnim postupcima. Iako je veliki broj ovih predmeta, rijetki su primjeri u kojima počinitelji imaju sredstva za isplatu te u potpunosti poštuju sudske odluke.

Lamija Tiro, pravna savjetnica iz organizacije TRIAL International, kaže da je ovakav aspekat priznanja odgovornosti veoma važan i za same preživjele.

– U većem broju slučajeva gdje počinitelji nemaju imovine ili su je otuđili, isplati naknade nematerijalne štete mogu doprinijeti samo radnje tužioca u pogledu obezbjeđenja imovine kroz privremene mjere zabrane raspolaganja istom. Takav pristup pokazao se kao efikasan, ali tih slučajeva još uvijek je malo, te je potrebno da posebno tužioci u predmetima ratnih zločina pojačaju napore kada je riječ o sprovođenju finansijske istrage i obezbjeđenju imovine – kazala je Tiro.