Prvomajskim protestima u Sarajevu pridružuje se i Sindikat metalaca FBIH

Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine za sutra je najavio protest ispred zgrade federalne vlade. Ranije su prvomajski protest najavili rudari i radnici u trgovini. Poručili su da su njihovi zahtjevi ujedno i zahtjevi svih industrijskih sindikata u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

“Hitno i bez odlaganja utvrđivanje najniže plaće u FBiH čiji bi osnov bio 70 posto prosječne plate u FBiH, bez naknada koje nemaju karakter plate (topli obrok, naknada za prijevoz, regres – prvi je na listi zahtjeva Sindikata metalaca FBIH. Drugi bi bio hitno i bez odlaganja osloboditi privredu visokih nameta tj. opterećenja na platu koja u FBiH iznose skoro 70 posto. Traže i hitno pokretanje  aktivnosti u vezi sa počinjanjem pregovora za usaglašavanje i zaključivanje kolektivnog ugovora. Iz Sindikata metalaca TK podsjećaju da u takvom ozračju dočekuju ovogodišnji praznik rada. Iz sindikata metalaca apeluju na nadležne institucije tj. na krizne štabove, kako federalni tako i kantonalne, da u skladu sa svojim ovlastima i odgovornostima uvrste radnike realnog sektora, naročito metalne industrije, u grupu stanovnika naše zemlje koji bi imali visoku poziciju u provođenju imunizacije, napominjući da su prvi prioritet zdravstveni radnici. Sutrašnje okupljanje radnika će početi u 11 sati na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH gdje će položiti cvijeće na spomen-obilježje Đuri Đakoviću odakle će se pješke uputiti pred zgradu Vlade FBiH.