PSBiH: Usvojeno više zaključaka u vezi sa situacijom u pravosudnim institucijama

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas su raspravljali o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama BiH, s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije, ali nisu primili k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) za 2018. godinu.

Predstavnički dom je u vezi s tom tačkom dnevnog reda usvojio zaključak u kojem se traži da kompletan sastav VSTV-a podnese ostavku i da se u proceduri propisanoj Zakonom o VSTV-u izabere novi sastav. Usvojen je i zaključak u kome Predstavnički dom traži da se u PSBiH po hitnoj proceduri uputi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u.

Usvojenim zaključkom Predstavnički dom PSBiH podržava preporuke iz Peer Review izvještaja koje su navedene u Poglavlju 1., tačka 1.1. Realizacija preporuka proizašlih iz Peer Review misija Godišnjeg izvještaja za 2018. godinu VSTV-a BiH, a posebno Inicijativu za reviziju Zakona o VSTV-u BiH usvojenu od VSTV-a BiH – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Tim zaključkom zadužuje se Ministarstvo pravde BiH i Vijeće ministara BiH da formiraju Interresornu radnu grupu koja će izvršiti analizu svih navedenih preporuka i na osnovu njih i navedene Inicijative izraditi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH.

Predstavnički dom PSBiH tim zaključkom poziva članice i članove VSTV-a da zbog aktuelne cjelokupne negativne situacije koja je nastala u toj instituciji i narušila povjerenje u pravosudni sistem i pravosudne institucije BiH, podnesu pojedinačne ostavke, te na taj način prihvate punu odgovornost i pokažu da su članovi VSTV-a ličnosti visokih moralnih kvaliteta i profesionalne nepristrasnosti, poznate po djelotvornosti, stručnosti i profesionalnoj nepristrasnosti, kako je to utvrđeno Zakonom o VSTV-u BiH.

Usvojen je i zaključak kojim se Ministarstvo pravde BiH zadužuje da u roku od 30 dana sačini i PSBiH dostavi analizu potrebnih izmjena zakona u oblasti pravosuđa u skladu sa Mišljenjem Evropske komisije o Zahtjevu BiH za članstvom u Evropskoj uniji.

Poslanici su usvojili i zaključak kojim se predlaže osnivanje privremene istražne komisije Predstavničkog doma, čiji će ciljevi biti da istraži stanje u pravosudnim institucijama u BiH, s posebnim osvrtom na sposobnost VSTV-a BiH da učestvuje u procesima neophodnim na putu BiH ka članstvu u EU.

Prema usvojenom zaključku, istražna komisija ima zadatak da provede sve radnje potrebne za ostvarenje ovih ciljeva, u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru i Poslovnikom.

Usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da predloži zakon o Visokom sudskom vijeću (VSV) i zakon o Visokom tužilačkom vijeću (VTV), kojima će VSTV biti razdvojen na VSV i VTV. Prema usvojenom zaključku, najmanje polovinu članova VSV i VTV birat će njihove kolege, a ostatak zakonodavna vlast, pri čemu će se voditi računa o ustavnim principima ravnopravnosti entiteta i naroda. Kroz prijedloge zakona, izbor sudija i tužilaca učiniti javnim, uključujući i javno objavljivanje njihovih profesionalnih biografija i imovinskog kartona. Prema ovom zaključku, Vijeće ministara BiH zadužuje se da dostavi izmjene i dopune Zakona o Tužilaštvu BiH kojim će biti uređeno da glavnog tužioca Tužilaštva BiH dvotrećinskom većinom bira PSBiH na prijedlog VTV-a – navodi se u saopćenju.

Predstavnički dom zadužio je Vijeće ministara BiH da osigura finansijska sredstva kako bi se organizirala zajednička obuka tužilaca i agencija za provođenje zakona kako se ne bi kršila Konvencija o zaštiti ljudskih prava i Konvencija o zaštiti prava djeteta.

Predstavnički dom je danas primio je k znanju Informaciju Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH, sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko – sanskog kantona.

Uz tu informaciju, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim se Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Služba za poslove sa strancima, Granična policija BiH, te ostali policijski organi u BiH zadužuju da pronađu uposlenike koji nesavjesno obavljaju dužnost, te da ih sankcionišu.

Usvojen je i zaključak kojim se od Tužilaštva i Suda BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te drugih nadležnih državnih institucija traži da, nakon prikupljanja dokaza o trgovini ljudima i krijumčarima, prekinu puteve ulaska migranata na teritoriju BiH, spriječe vršenje krivičnih djela i hitno procesuiraju sve izvršioce. Usvojenim zaključkom traži se da se sve nadležne institucije angažuju da se onima koji su se obogatili trgovinom ljudima oduzme nezakonito stečena imovina.

Usvojen je i zaključak kojim se traži da Koordinaciono tijelo za pitanje migracija BiH uspostavi bolju koordinaciju s Udarnom grupom za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne migracije kako bi se suprotstavili mreži koja se bavi trgovinom i krijumčarenjem ljudi.

Tim zaključkom Vijeće ministara BiH zadužuje se da uloži dodatni diplomatski napor kako bi se uspostavile bolje veze sa FRONTEX-om, kao i sa EUROPOL-om i EUROJUST-om radi borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima.

Radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu Doma upućeni su prijedlozi zaključaka poslanika Šemsudina Dedića, Jasmina Emrića i Kluba poslanika Demokratske fronte – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Pročitajte...