PSBiH: Zasjeda Zajednička komisija za usaglašavanje teksta budžeta

Sjednica Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, počela je u 11.00 sati.

Zadatak komisije je da usaglasi tekst Zakona o budžetu, koji su Predstavnički dom i Dom naroda usvojili sa različitim amandmanima.

U Komisiji za usaglašavanje su, iz Predstavničkog doma Dragan Bogdanić (SNSD), Predrag Kožul (HDZBiH) i Adil Osmanović (SDA), a iz Doma naroda Lidija Bradara (HDZBiH), Asim Sarajlić (SDA) i Dušanka Majkić (SNSD).

Na početku sjednice za predsjedavajuću Zajedničke komisije je izabrana Dušanka Majkić, a njeni zamjenici su Adil Osmanović i Predrag Kožul.

Poslovnicima oba doma je propisano da je za postizanje dogovora neophodna većina glasova svih članova zajedničke komisije za  usaglašavanje i u toj većini zastupljenost sva tri konstitutivna naroda, kao i većina iz svakog doma.

Nakon sjednice Komisije, za 13.30 sati zakazana je i hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj bi trebalo da bude razmatran Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je 15. jula podržao Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, sa jednim usvojenim amandmanom, koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, kojom je najviše pogođen Unsko-sanski kanton.

Tim amandmanom bilo je predviđeno 450.000 KM za migrantsku krizu, a za taj iznos bi bila smanjenja tekuća rezerva.

Međutim, Dom naroda državnog parlamenta je 21. jula usvojio prijedlog budžeta, sa šest amandmana koje su uložile delegatkinje iz hrvatskog naroda Lidija Bradara i Marina Pendeš (HDZ BiH).

Jedna grupa amandmana odnosila se na to da se „briše“ navedeni amandman koji je usvojio Predstavnički dom. Druga grupa amandmana tiče se dijela koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH, odnosno „briše“ se izmjena u tom dijelu koju je usvojilo Predsjedništvo BiH.

Predsjedništvo BiH je 26. juna utvrdilo Priјеdlоg zakona o budžetu instituciја BiH i mеđunаrоdnih оbavеzа BiH zа 2020. gоdinu, s izmjenama u tekstu Zakona o budžetu u dijelu koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH – Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM. Taj iznos sredstava se prebacuje u stavku na poziciju Fonda za saniranje ekonomskih šteta.

Prethodno je Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom Covida 19.

Ministarstvo finansija i trezora je Nacrt budžeta dostavilo Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Budžet 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri posto. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 miliona KM ili dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

Tekući izdaci planirani su u iznosu 868.345.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 718.000 KM ili 0,1 posto.

Sredstva za saniranje ekonomskih šteta planirana su u ukupnom iznosu 41.927.000 KM kao nova stavka u Budžetu, od čega na direktnim transferima 14.747.000 KM i na tekućoj rezervi 27.180.000 KM.

Za održavanje lokalnih izbora u BiH, Budžetom su planirana sredstva od 4.227.000 KM.

Pročitajte...