Radionica o pisanju projekata i apliciranju za fondove EU

Na radionici u Tuzli prezentirane su osnove projektnog menadžmenta. Učesnici su informisani o raspoloživim fondovima EU i programu „Kreativna Evropa“.  Radionicu su organizovali predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERD-a i MEDIA Deskom BiH, u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta subjekata koji obavljaju djelanost u oblastima kulture i medija, kako bi stvorili osnovu za privlačenje sredstava iz međunarodnih donatorskih fondova.  Na poziv Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK predstavnici Udruženja za razvoj „NERDA“ učesnicima radionice prenijeli su svoje iskustvo u pisanju projekata  i prezentirali načine kako iz evropskih fondova dobiti novac za realizaciju projekata.  „Status BiH u procesu EU integracija je takav da mi još uvijek imamo prilično ograničen pristup fondovima EU, odnosno najveći fondovi još nam nisu na raspolaganju, ali i za ove fondove kojima organizacije i ustanove mogu pristupiti neophodno je poznavanje metodologije, pravila i procedura kako bi kvalitetno mogli razviti projektnu aplikaciju, odnosno kako bi mogli ući u utrku za dijelom fonova EU“,   rekla je Amra Jaganjac, projekt menadžer Udruženja za razvoj „NERDA“.  Predstavnici organizacije MEDIA Desk BiH prezentirali su jedan od aktuelnih fondova koji je raspoloživ za subjekte iz oblasti kulture, program  „Kreativna Evropa“.  Mirela Omerović, pomoćnica ministra za kulturu, sport i mlade TK:  „Do sada nije bilo mnogo učešća sa područja TK u ovom programu zato nam je intencija danas da ustanove kulture i druge zainteresirane informišemo kako da pristupimo sredstvima na kraju krajeva da ih podstaknemo da se prijave. Možemo reći da ćemo u narednom periodu raditi i na omogućavanju sufinansiranja ovakve vrste projekata“. Koliko će novca iz evropskih fondova dobiti subjekti iz BiH najviše zavisi od toga kakav prijedlog nude i kako je napisan. Prilikom izrade projektne dokumentacije mogu se iskusnima obratiti za pomoć.