Radovi na gradnji Centra za autizam u Tuzli u završnoj fazi

Objekat Centra za autizam u Tuzli je u završnoj fazi rekonstrukcije i adaptacije. Za rekonstrukciju i adaptaciju ovog objekta Vlada Tuzlanskog kantona je proteklih godina uložila 676.000,00 KM, a u ovoj godini za nastavak radova planirano je 100 hiljada KM.

Uporedo sa gradnjom Centra za autizam radi se i na donošenju Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Tuzla, odnosno osnivanju javne ustanove koja će u ovom objektu ponuditi usluge djeci i osobama sa autizmom.

– Interresorna grupa formirana od strane Vlade TK radi na izradi Zakona o odnivanju budućeg Centra za autizam. Ja sam jedan od članova te radne grupe, a ta Radna grupa je uradila jedan radni materijal tog zakona. Bilo je predviđeno da ova Interresorna Radna grupa posjeti Centar za autizam Osijek koji nam je najbliži, kako bi se uvjerili i preuzeli njihova pozitivna iskustva, odnosno njihovu praksu. Međutim, zbog korona virusa to nismo uspjeli uraditi – kaže Anto Iljkić, sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Ideja za gradnju Centra za autizam u Tuzli potekla je 2000 godine, a 2012. godine Skupština TK, usvojila je elaborat za gradnju Centra. Izgradnja objekta započela je 2013. godine a građevinski radovi u završnoj su fazi. Za dovršetak objekata i dobivanje upotrebne dozvole nedostaje Projekt vanjskog uređenja, finansijska sredstva za projekt i izvođenje građevinskih radova predviđenih u tom projektu. U gradnju Centra za autizam do sada je uloženo oko milion KM, a 676 hiljada KM obezbijeđeno je iz Budžeta TK. Opremanje centra koštat će između 150.000 i 200.000 KM.

– Nadamo se da ćemo ova dva projekta, znači završetak građevinski radova, pribavljanje odgovarajućih dozvola i donošenje Zakona o osnivanju JU Centar za autizam da će ići uporedo i da ćemo nekako u isto vrijeme to završiti. Ne možemo tačno reći kada će to biti, znači građevinski radovi su završeni, ali ostaju poslovi oko nabavke odgovarajućeg namještaja i oko nabavke odgovarajuće medicinske opreme, potrebnih pomagala, uređaja i ostalo za što su potrebna finansijska sredstva – dodaje Iljkić.

Centar za autizam u Tuzli, je prva specijalizirana ustanova za rehabilitaciju i obrazovanje djece i osoba s autizmom u BiH. 24-satni boravak predviđen je za osobe koje su bez roditeljskog staranja i koji žive na prostoru naše zemlje. Cjelodnevni boravak u ovoj ustanovi bit će omogućen za sve ostale osobe s dijagnosticiranim autizmom, a mogućnost spavanja u trajanju od nekoliko dana imat će i oni štićenici čiji su roditelji prinuđeni smjestiti ih tu radi završavanja određenih privatnih obaveza. Završetkom gradnje centra djeca će ovdje imati sve uslove za boravak, medicinsku njegu i obrazovanje prilagođeno njihovim potrebama i mogućnostima.

Pročitajte...