Rasprava i stručni skup o sigurnosti i zaštiti od požara

Na Rudarsko-geološko građevinskom fakultetu u Tuzli danas održan skup o sigurnosti i zaštiti od požara i eksplozija u električnim instalacijama i rudarstvu, pod nazivom “Stari propisi- novi standardi”. Poručeno je kako su ovakvi stručni skup od izuzetne važnosti za Univerzitet, ali i sve građane koji žele da saznaju kako spriječiti, ali zaštiti se od požara. Opširnije u video prilogu