Reforma Porezne uprave: Veća naplata javnih prihoda i socijalna stabilnost

Nepovjerenje poreznih obveznika prema poreznim upravama jedan je od ključnih problema za funkcionisanje poreznog sistema. Takav odnos, smatraju predstavnici međunarodne zajednice, u značajnoj mjeri potiče i na izbjegavanje obaveza. MMF je prije tri godine dao preporuke za reorganizaciju Porezne uprave FBiH po kojim bi ona postala samostalna institucija, drugostepeni postupak bi provodila Uprava, imala bi kombinovani sistem finansiranja i internu kontrolu, a i porezni propisi nebi bili donošeni bez učešća Uprave.