Rektorska konferencija BiH 2019. godinu završava u duhu dobre saradnje

U Tuzli je danas održana sjednica Rektorske konferencije BiH, koju čine rektori osam javnih univerziteta. Istaknuto je zadovoljstvo visokim nivoom jedinstva u radu Konferencije, koji je postignut u proteklom periodu, te pokrenuto nekoliko inicijativa koje bi trebale rezultirati poboljšanjem kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja i društvu općenito. Između ostalih, pokrenute su inicijative za izmjenu okvirnog državnog Zakona o visokom obrazovanju, te da se, po uzoru na Rektorsku, organizuje i studentska konferencija na nivou BiH. Naglašeno je da su na javnim univerzitetima u BiH svjesni da trebaju biti nosioci progresa, ali da je ključni preduslov za to autonomija visokog obrazovanja i oslobađanje od političkih pritisaka.           U svečnom dijelu sjednice dodijeljene su Plakete za doprinos razvoju univerziteta i njihovoj promociji u Bosni i Hercegovini i svijetu, za 2018. i 2019. godinu. Dogovoreno je da će od 1. januara naredne godine predsjedavanje Rektorskom konferencijom preuzeti Univerzitet u Bihaću.

 

 

 

 

Pročitajte...