Rezime rada Općinskog suda u Tuzli za 2020. godinu: Realiziran veći dio planiranih ciljeva

Općinski Sud u Tuzli danas je održao pres konferenciju na kojoj je predstavio rezultate iz prošle godine. Istaknuto je kako je ovaj Sud u 2020. godini ostvario dobre rezultate, realizirajući veći dio planiranih ciljeva. Posebno dobri brezultati postignuti su na Privrednom i Krivičnom referatu.

Novinarka: Devleta Brkić

Ostvarena kolektivna norma suda u 2020. godini je u procentu od 82,27 posto i manja je u odnosu na 2019. godinu, na što su u najvećoj mjeri uticale okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19. Skoro tri nmjeseca u Sudu se prema instrukcijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH postupalo samo u hitnim predmetima. Također 6.805 ročišta je odloženo zbog nemogućnosti dolaska stranaka, svjedoka, vještaka i drugih učesnika postupka. Kada je u pitanju realizacija Plana rješavanja starih predmeta, i pored teških uslova u kojima je Sud radio ostvareni su dobri rezultati, odnosno ostvarena je realizacija u procentu iznad 70 posto, istakao je predsjednik Općinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović.

– Kada je u pitanju kvalitet rada sudskih odluka on je skoro nepromjenjiv u odnosu na prethodni period i kreće se u procentu od oko 90 posto potvrđenih odluka što je iznad federalnog prosjeka kvaliteta sudskih odluka. Ključni problemi u radu koje smo imali su nedostatak administrativno-tehničkog osoblja, nedostatak nosilaca pravosudnih funkcija, neuredno dostavljanje sudskih pismena i procedure izbora administrativno-tehničkog osoblja koje traju neopravdano dugo, dodao je Tulumović.

Na Krivičnom odjeljenju Općinskog suda u Tuzli poduzete su određene interne mjere s ciljem efikasnijeg rješavanja predmeta korupcije i organiziranog kriminala, shodno provođenju projekta kojeg implementira USAID. U toku izvještajne godine riješeno je 46 predmeta. Prema trećem godišnjem izvještaju OSCE-a o odgovoru pravosuđa na korupciju ovaj Sud je postigao veoma zapažene rezultate.

– Od 13 teških predmeta na Općinskom sudu u Tuzli na 9 predmeta je završen glavni pretres i oni su u žalbenoj fazi, dok je u 4 predmeta glavni preters u toku ili treba da započne. Zbog posebnih internih mjera očekuju se još bolji rezultati u cilju efikasnijeg rješavanja predmeta iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala, istakao je predsjednik Krivičnog odjeljenja Damir Arnautović.

Na Odjeljenju za stečaj i registraciju u protekloj godini postignuti su također dobri rezultati. Po prvi put je smanjen broj predmeta na referatu registracije za 30 posto, dok je broj stečajnih predmeta smanjen za 13. U 2020. zaključeni su značajniji stečajni postupci u kojima su potraživanja viših isplatnih redova izmirena u cijelosti.

Alma – To su GK “Bosna” Gradačac, PIRO LMS Tuzla, ZZ Živinice, Dita Tuzla, Polet Tuzla, GP Integra inženjering Tuzla, te Živinicetrans. Zaključen je također i stečajni postupak nad “Aidom” u stečaju tuzla, u kojem su povjeriocu namireni sa 16,209 posto, naglasila je Alma Mujčinović, predsjednica Odjeljenja za stečaj i registraciju poslovnih subjekata.

U Općinskom sudu u Tuzli trenutno se provode dva vrlo značajna projekta. Odlukom VSTV-a ovaj Sud određen je kao pilot sud u FBiH za implementaciju projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH koji su provodi uz podršku Vlade Švedske.

– Ono što smatram još jednim važnim projektom, to je da je Općinski sud u Tuzli dio projekta USAID-a kao partnerska institucija projekta pravosuđe protiv korupcije. Sastoji se od dvije komponente čiji je zajednički cilj borba protiv korupcije, naglasila je Rukija Jusupović, predsjednica Građanskog odjeljenja.

Na preskonferenciji je istaknuto da je rad Općinskog suda u Tuzli organiziran na način da se u potpunosti poštuju sve higijensko epidemiološke mjere nadležnih organa.

(RTVTK)

Pročitajte...