Rodna ravnopravnost iz perspektive zastupnice u Skupštini TK

Bosna i Hercegovina kao jedna od mnogih država koje  teže ulasku u EU mora ispoštovati određene uvjete .  Jedan od njih odnosi se na ravnopravnost spolova i poštovanje kvote o učešću 40 posto žena u vlasti. U Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH nalazi se odredba koja na to obavezuje, no za domaću političku scenu predstavlja jedan trnovit put. Ima žena koje ga sa lakoćom savladavaju i koje poručuju da nije nemoguće biti , majka, supruga i uspješna implementatorica odličnih ideja – koristeći alate politike, donedavno tipično muške.