Rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima ističe 25. maja

Centralna izborna komisija BiH obavještava političke stranke kao i potencijalne nezavisne kandidate da rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima ističe 25. maja u 16 sati. Preuzimanjem potrebnih obrazaca za prijavu do sada je interes pokazalo  112 političkih subjekata (79 političkih stranaka i 33 nezavisna kandidata). Do sada je dostavljena samo jedna prijava nezavisnog kandidata bez bilo kakve prateće dokumentacije.

Pročitajte...