RTV TK dobila novu frekvenciju i poziciju u programskoj listi TXTV

Obavještavamo gledaoce RTVTK koji nas prate putem TXTV da smo zahvaljujući  saradnji sa TXTV doo Tuzla od 11.6. 2017. dobili novu frekvenciju i poziciju RTVTK u programskoj listi TXTV. Gledaoci kojima se na televizoru automatski nije pojavila nova pozicija istu mogu dobiti tako što će ponovo preskenirati digitalnu programsku listu TXTV-u kojoj se RTVTK nalazi na frekventom spektru na poziciji 418 MHZ (megaherca). Dosadašnja pozicija i frekvencija od 482 MHZ (megaherca)  i dalje je raspoloživa, te se program RTVTK može pratiti i na tom mjestu kao i do sada.