RTVTK: Obavještenje političkim subjektima za LOKALNE IZBORE 2020.

Radio-televizija Tuzlanskog kantona obavještava sve političke subjekte, kandidate na Lokalnim izborima 2020. za gradonačelnike i načelnike općina, kako i kandidate za gradska i općinska vijeća u Tuzlanskom kantonu, da pravila o medijskom predstavljanju, kao i raspored snimanja i emitovanja neposrednih obraćanja i debata, mogu pogledati i u digitalnom obliku preuzeti na web-portalu: rtvtk.ba u prilogu teksta!

Materijale u printanom obliku mogu preuzeti svakodnevno od 08:00 do 15 sati na portirnici Radio-televizije Tuzlanskog kantona u ulici Mije Keroševića 20 u Tuzli!

Dokumenti za download:

IZBORI 2020 – PRAVILA RTV TK

IZBORI 2020 – TERMINI DEBATNIH EMISIJA KANDIDATA ZA NAČELNIKE

IZBORI 2020 – TERMINI NEPOSREDNIH OBRAĆANJA KANDIDATA

IZBORI 2020 – MARKETING RTVTK

Pravila J.P. Radio – televizija Tuzlanskog  kantona  u izbornom  periodu

Ovogodišnji  lokalni  izbori u BiH i pravila ponašanja  medija u izbornom  periodu regulisani  su Izbornim zakonom BiH i Pravilnikom  o  medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od  dana raspisivanja izbora  do  dana održavanja  izbora. Navedeni  dokumenti  čine osnovu za  kreiranje  pravila J.P. RTV TK Tuzla u  izbornom  periodu.   Pravila  ove  kuće vezana za praćenje aktivnosti  političkih  subjekata u izbornoj kampanji  na  snazi  su  od službenog početka izborne kampanje do dana izborne šutnje, odnosno od 16.10. do 14.11.2020 godine u 07.00 sati, odnosno do početka izborne šutnje. U skladu s naprijed navedenim, nastala su slijedeća Pravila JP RTV TK:

 1. RTV TK  će  u  svom  programu osigurati  praćenje predizbornih  aktivnosti  političkih  subjekata u  skladu  i na  način predviđen Pravilnikom Centralne izborne  komisije  BiH;
 2. RTV TK će praćenje predizbornih aktivnosti političkih subjekata, te objavljivanje saopćenja i informacija Centralne izborne komisije BiH vršiti  besplatno;
 3. RTV TK će  u  svom  programu ravnopravno  i  fer predstavljati političke  subjekte, te informisati  javnost  o  predizbornoj  kampanji;

 

 1. RTV TK će u svom programu osigurati fer praćenje izbornih aktivnosti svih  političkih subjekata i  pravičan  pristup  u  toku  izborne  kampanje;
 2. RTV TK će tokom izborne kampanje informacije o redovnim aktivnostima  zvaničnika na svim nivoima vlasti  emitovati kad god se radi o aktivnostima koje  proizilaze iz zakonom utvrđenog  djelokruga organa kojima  pripadaju;
 3. RTV TK u svom  programu  informacije  o  redovnim  aktivnostima zvaničnika na svim nivoima vlasti neće  koristiti za  promociju bilo  kojeg  političkog  subjekta i neće  navoditi njihovu  kandidaturu na  izborima niti njihovu  stranačku  pripadnost;
 4. RTV TK  Tuzla  će, u skladu  sa  Pravilnikom Centralne  izborne  komisije BiH, u periodu izborne kampanje svim političkim subjektima  registriranim  za općinska i gradska vijeća na području Tuzlanskog kantona  omogućiti  besplatni  termin  za  Neposredno  obraćanje u  trajanju   do  tri  (3) minuta;
 5. RTV TK  će za  redoslijed političkih subjekata u emisijama Neposredno  obraćanje koristiti redoslijed političkih subjekata utvrđen javnim žrijebom  od  strane Centralne izborne komisije BiH;
 6. RTV TK će Neposredna obraćanja predstavnika političkih subjekata za  općinska i gradska vijeća snimati na dan emitovanja u vremenu  od  10.00 – 14.00  sati u studiju RTV TK  a  emitovati  istog  dana  u unaprijed  utvrđenim terminima od 21:45 sati.

Svi politički subjekti dužni su pridržavati se  utvrđenih  termina snimanja;

 1. RTV TK  će  Neposredna  obraćanja političkih  subjekata snimati  prema  žrijebom  utvrđenom  rasporedu a  emitovati istim redoslijedom u unaprijed  utvrđenom terminu, uz poštivanje Pravilnika Centralne  izborne komisije BiH da ona budu dostupna najvećem  dijelu  javnosti;
 2. RTV TK će  raspored i precizne  termine (dan, datum i vrijeme) snimanja neposrednih obraćanja kao i termine njihovog emitovanja objaviti kao dodatak  ovom  dokumentu;
 3. RTV TK će  političke  subjekte  obavijestiti  o  terminima  snimanja  Neposrednih obraćanja sedam  a  najmanje dva  dana  prije  snimanja;
 4. RTV TK će  svim  političkim subjektima  osigurati jednake  uslove  za  Neposredna  obraćanja;
 5. RTV TK će snimak Neposrednih obraćanja predstavnika političkih subjekata za općinska i gradska vijeća emitovati radnim danima (ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom) u terminu od 21:45 sati;
 6. Izuzetno, RTV TK zadržava  pravo  da, zbog velikog broja  političkih subjekata u  13 općina i gradova na području Tuzlanskog  kantona, u  slučaju  nedovoljnog broja  termina radnim  danima, za  emitovanje  NEPOSREDNIH  OBRAĆANJA otvori  i  dodatne  termine u dane  vikenda u  isto vrijeme, odnosno od 21:45 sati;
 7. RTV TK političkim subjektima koji ne iskoriste  svoj žrijebom utvrđeni termin, vrijeme i pravo učešća u emisijama Neposredno obraćanje neće  vršiti nadoknadu  termina; nedolazak predstavnika političkog subjekta na utvrđeni termin snimanja smatrat će se svojevoljnim odustajanjem od promocije kroz ovaj  izborni sadržaj RTV  TK;
 8. RTV TK će  u   predizbornom  periodu  besplatno i uživo emitovati   Debatne emisije u  kojima  će  svim  kandidatima registrovanim i ovjerenim za  izbore  za načelnike i gradonačelnike na području Tuzlanskog kantona biti  omogućeno da  iznesu  i  sučele  stavove i programe na aktuelne teme, pitanja i probleme s kojima se  građani  i lokalne zajednice svakodnevno suočavaju;
 9. RTV TK će, u skladu s brojem ovjerenih  kandidata za načelnike i gradonačelnike kao i sukladno ukupnim predizbornim obavezama,  u periodu izborne  kampanje emitovati ukupno 13 (trinaest) debatnih  emisija, u kojima će  svaki kandidat za načelnika/gradonačelnika u svakoj općini TK odnosno gradu biti u prilici za predstavljanje programa, i razgovor na aktuelne teme bitne za život građana i lokalnu zajednicu te za završnu poruku i Neposredno obraćanje građanima-biračima u završnom dijelu emisije;
 10. RTV TK će  debatne  emisije u periodu izborne  kampanje emitovati   utorkom, srijedom i četvrtkom  od  00 sati, a predstavnici svih političkih subjekata obavezni su, prema utvrđenom rasporedu nastupa, u studio RTV TK (koji će  se  nalaziti  u  BOSANSKOM KULTURNOM CENTRU  U  TUZLI  ulica  Mije Keroševića 3) doći 30 minuta prije početka emisije;
 11. RTV TK će  raspored i  precizne termine (dan, datum i vrijeme) debatnih  emisija te  redoslijed  nastupa u emisijama, političkim subjektima odnosno kandidatima dostaviti u prilogu ovom dokumentu;
 12. RTV TK političkim subjektima koji ne iskoriste  svoj žrijebom utvrđeni termin, vrijeme i pravo učešća u Debatnim emisijama neće  vršiti nadoknadu termina; nedolazak predstavnika političkog subjekta na utvrđeni termin emitovanja emisije smatrat će se svojevoljnim odustajanjem od promocije kroz ovaj  izborni sadržaj RTV  TK;
 13. RTV TK će  u periodu izborne kampanje osigurati besplatno i na pravičan način pokrivanje predizbornih aktivnosti svih političkih subjekata;
 14. RTV TK će svakodnevno u periodu predizborne kampanje (16.10.2020-13.11.2020.) emitovati  emisiju  Izborna  hronika koja  će  u  cijelosti  biti  rezervisana za informisanje  javnosti o press konferencijama, predizbornim skupovima, tribinama i drugim predizbornim aktivnostima političkih subjekata, te  za emitovanje njihovih  saopćenja i reakcija; Izborna hronika na rasporedu je svake večeri od 16.10.2020. do  dana izborne šutnje, u terminu od 18:00 sati;
 15. RTV TK zadržava pravo  pomjeranja  termina  svakog  izbornog sadržaja  ukoliko to  ukupne  programske obaveze  budu zahtijevale;
 16. RTV TK će  u  Izbornoj  hronici izvještavati  sa  press  konferencija  političkih  subjekata za  koje  dobije  pismeni  poziv  najmanje  dva  dana  prije njihovog  održavanja. Svi  politički  subjekti  bit će  tretirani  u  skladu  s Pravilnikom Centralne  izborne  komisije te Pravilima RAK-a, na jednak način, i u trajanju do dvije  minute po jednom izvještaju;
 17. RTV TK će  u  okviru  Izborne  hronike izvještavati s  press  konferencija političkih  subjekata  samo ukoliko  su  iste  zakazane  na  općinskom/gradskom  ili  višim  nivoima  organizovanja (a nikako mjesni ili niži  nivoi organizovanja i djelovanja političkih subjekata);
 18. RTV TK  zbog  ograničenih  materijalnih i kadrovsko–tehničkih  mogućnosti zadržava  pravo  da prema  uredničkoj procjeni izvrši  selekciju  događaja, odnosno  press konferencija  ukoliko se  u  jednom  danu  zakaže  više  istih, vodeći  pri  tome  računa  o  izbalansiranom i  pravičnom  pristupu  svih  političkih  subjekata;
 19. RTV TK će tokom jedne sedmice u  periodu  izborne  kampanje  pratiti samo  jednu  press konferenciju po  političkom  subjektu neovisno o  tome da  li će  politički  subjekti press konferencije  održavati  više  puta tokom jedne  sedmice, te  neovisno o tome da  li će  press konferencije biti  održavane u  različitim  mjestima i na  različitim  nivoima  organizovanja te s  različitim  povodima;
 20. RTV  TK  zadržava  pravo  da  njeni  novinari i urednici, u skladu s uredničkom slobodom i profesionalnim standardima, naprave procjenu i  odrede  prioritete  u  izvještavanju  u  slučajevima  kada  press  konferencije  imaju  na  dnevnom  redu  više  tema; kriterij  za  takve  slučajeve  je  njihov značaj za  širu  javnost;
 21. RTV  TK će  u  okviru  emisije  Izborna hronika izvještavati sa  predizbornih  skupova,  tribina ili drugih predizbornih aktivnosti političkih  subjekata  za  koje  dobije poziv  najmanje  dva  dana  prije  njihovog  održavanja; svi politički  subjekti  bit  će tretirani  na jednak  način  i  u trajanju do  dvije  minute po jednom izvještaju;
 22. RTV TK  će  u  okviru  Izborne hronike izvještavati  sa  predizbornih  skupova, tribina ili drugih predizbornih aktivnosti političkih subjekata   samo  ukoliko  isti  imaju  općinski/gradski  ili  viši  nivo  organiziranja, a  nikako  na  nivou  mjesnih  zajednica  ili  nižim nivoima organizovanja i djelovanja političkih subjekata;
 23. RTV TK zadržava  pravo  da  zbog  ograničenih  materijalnih i kadrovsko – tehničkih mogućnosti  izvrši  selekciju  predizbornih  skupova i  tribina političkih  subjekata  koje  će  pratiti  ukoliko  u  jednom  danu  bude  zakazano  više  takvih  događaja, vodeći  pri  tome  računa  o  jednakom  tretmanu  svih  političkih  subjekata;
 24. RTV TK će  tokom jedne  sedmice u periodu izborne  kampanje pratiti samo  jedan  predizborni skup ili  tribinu  ili  drugu  predizbornu aktivnost političkog subjekta, neovisno o tome da li  će politički  subjekti predizborne skupove, tribine ili druge aktivnosti održavati više puta  tokom jedne sedmice, te neovisno o tome da li se  isti  događaji održavaju u različitim općinama, sredinama i na različitim nivoima djelovanja;
 25. RTV TK  će  u  Izbornoj hronici emitovati  saopćenja  za  javnost i reakcije   političkih  subjekata u  trajanju  do  jedne  minute, vodeći  pri tome  računa  o izbalansiranom i  pravičnom pristupu svih političkih subjekata;
 26. RTV TK  će  čuvati  detaljne  zapise  o  vremenskom rasporedu i  sadržaju političkog  programa  kao  i  pokrivanju predizbornih  aktivnosti  političkih  subjekata i  takve  zapise na zahtjev  dati  na  javni  uvid;
 27. RTV TK će  svakog  ponedjeljka  dostavljati  RAK – u  detaljan  izvještaj  o  realizovanim  predizbornim programskim  aktivnostima  za  prethodnu  sedmicu, uključujući  detaljne  podatke o emitovanim  političkim spotovima, političkim  programima (Izborna hronika, Neposredno  obraćanje, Debata)  te vremenu  datom  svakom  političkom  subjektu;
 28. RTV TK  će  u  izbornom  periodu pod  jednakim uslovima svakom političkom subjektu omogućiti plaćeno političko oglašavanje;
 29. RTV TK će svim političkim subjektima, zainteresiranim za   marketinške usluge u  izbornom  periodu, omogućiti plaćeno političko oglašavanje isključivo  gdje ne  postoji sumnja da je u skladu s Pravilima RAK-a i Izbornim zakonom BiH; s obzirom na navedeno  RTV TK će u izbornome  periodu političkim subjektima pružati usluge  plaćenog političkog oglašavanja isključivo u formi emitovanja političkih  spotova, oglasa, obavještenja, javnih poziva;
 30. RTV TK će plaćeno političko oglašavanje vršiti u skladu  sa  Pravilnikom Centralne izborne  komisije BiH te Pravilima RAK-a;
 31. RTV TK  političke  spotove  neće  emitirati  neposredno  prije, u  toku  ili  neposredno  nakon emisija  vijesti; neposredno u ovom kontekstu znači 15 (petnaest) minuta  prije i  15 minuta nakon emisija  vijesti;
 32. RTV TK  će  svim  političkim  subjektima  i pod jednakim uvjetima  omogućiti  plaćeno  političko oglašavanje u svim marketinškim terminima RTV TK (osim  kako je  navedeno u Članu 40.), te u skladu s važećim cjenovnikom marketinških usluga  RTV TK kojeg će svi  politički  subjekti  dobiti u prilogu ovom Dokumentu, gdje su precizno  navedeni svi  kriteriji i uslovi emitovanja (vrsta reklamnog oglašavanja, termin emitovanja, trajanje i cijene…);
 33. RTV TK će  osigurati da plaćena  politička  oglašavanja budu  jasno  odvojena od preostalog programa i da ne ulaze u limit o dozvoljenom reklamnom vremenu koje je utvrdio RAK  BiH;
 34. RTV TK će narudžbe za plaćeno političko oglašavanje zaprimati od političkih  subjekata  direktno, odnosno preko pravnih i fizičkih  lica koje  politički  subjekti za  to  ovlaste; narudžbe sa  sadržajem oglašavanja moraju  biti  dostavljene najkasnije  48  sati prije emitiranja, a  novčanu  naknadu za  usluge  objavljivanja naručilac  je dužan uplatiti također 48 sati unaprijed  prema  cjenovniku RTV TK;
 35. RTV TK će voditi računa da  maksimalno  vrijeme  dozvoljeno  za  plaćeno političko oglašavanje ne prijeđe 30 (trideset) minuta sedmično po  političkom  subjektu;
 36. RTV TK će plaćeno  političko  oglašavanje  vršiti  redoslijedom  kojim bude  zaprimala  narudžbe za  iste;
 37. RTV TK  će  u  jednom  satu  programa  emitirati  maksimalno  četiri (4) minute plaćenog  političkog  oglašavanja;
 38. RTV TK će  političke  spotove  emitirati  u skladu  sa  programskom  šemom, vodeći računa da njihovo emitiranje ne utiče  na opću  programsku  dinamiku niti  smanjuje  interes  gledalaca za  izbore;

 

Na kraju, RTV TK poučena  dosadašnjim iskustvima u pokrivanju predizbornih kampanja a imajući u vidu  veliki broj političkih subjekata ovjerenih za ovogodišnje  izbore, te planirane i obimne ukupne predizborne obaveze, sugeriše  političkim subjektima da, imajući u vidu naprijed navedena  Pravila u vezi  praćenja press konferencija, predizbornih skupova, tribina te drugih  predizbornih aktivnosti, samostalno izvrše planiranje  i odabir  te prema  vlastitoj  procjeni predlože koje  press  konferencije, odnosno predizborne  skupove u svakoj sedmici predizbornog perioda žele da  budu  uvrštene  u Izbornu  hroniku RTV TK, poštujući pri tome navedene  kvote po političkom subjektu.

Također, napominjemo da  će  svi izborni  programski  sadržaji RTV TK, osim plaćenog  političkog  oglašavanja, biti istovremeno  realizirani i u televizijskom i u radijskom programu RTV TK. Plaćeno političko oglašavanje podliježe posebnim ugovorima, aranžmanima i cjenovnicima oglašavanja u  okviru radijskog, odnosno televizijskog programa RTV TK.

 

Tuzla, 07.10.2020. godine

KASIM  SOFTIĆ

v.d.direktor