Rudari RMU Kreka stupili u generalni štrajk

Više od dvije hiljade rudara iz Rudnika mrkog uglja Kreka upravo je stupilo  u generalni štrajk. Predsjednik Sindikalne organizacije Kreke Zuhdija Tokić potvrdio da će dnaas ujutro u sedam sati svi rudari, tačnije njih 2.200 stupiti u generalni štrajk zbog nepoštivanja granskog kolektivnog ugovora. Prema njegovim riječima, rudarima plaća nije isplaćena, a također nisu ispoštovane ni ostale stavke koje su navedene u spomenutom dokumentu. Rudnik mrkog uglja Kreka nalazi se u koncernu Elektroprivrede BiH, a osim kontinuiranih problema vezano za redovne isplate plaća rudari navode i neinvestiranje u novu opremu, što dovodi do nemogućnosti ispunjenja mjesečnih i godišnjeg plana rada.Konkretne zahtjeve upravi rudnika, ali i Elektroprivredi BiH rudari će uputiti danas, a uskoro će biti poznati i načini funkcionisanja rudnika u vrijeme generalnog štrajka.

Pročitajte...