Sa evidencije nezaposlenih u TK tokom juna i jula odjavljeno 2 777 osoba

Od polovine marta kada je u FBiH proglašeno stanje prirodne nesreće na evidenciju Službe za zapošljavanje TK do danas prijavljeno je oko 6 000 osoba kojima je prestao radni odnos. Najviše nezaposlenih prijavilo se u aprilu, ali od maja su se počeli vraćati na posao. U junu je sa evidencije Službe za zapošljavanje TK odjavljeno 1590 osoba, a u julu 1 187. Manje je i zahtjeva za novčanu pomoć onima koji su ostali bez posla.   Nastavljeni su ranije započeti projekti zapošljavanja i u toku je realizacija novih.  Za sufinansiranje zapošljavanja porodica šehida i poginulih boraca Ministarstvo za boračka pitanja TK i Federalnog zavoda za zapošljavanje izdvojili su 400 000 KM.  Sva su sredstva utrošena.                                        Konačna lista poslodavaca kojima su je odobreno sufinansiranje je objavljena.                        Slijedi potpisivanje ugovora.                                                                                                U toku su i pripreme za stručno osposobljavanje branitelja i članova njihovih porodica, za obavljanje pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa. Uslove je ispunila 121 osoba. Njihova imena su objavljena. Sada trebaju da se povežu sa poslodavcima. Uskoro će biti objavljen i javni poziv za poslodavce. Preko programa zapošljavanja u TK godišnje bude zaposleno između 2 i 3 hiljade osoba. Prema posljednjim podacima  na evidenciji je ukupno 79 541 nezaposlena osoba.

Pročitajte...