SABNOR BiH raspisao natječaj za najbolje likovne, literarne i fotografske radove

Savez antifašista i boraca narodnoosolobodilačkog rata u BiH pozvao je sve zainteresirane učenike osnovnih i srednjih škola u BiH da se u okviru međunarodnog projekta “Europsko antifašističko nasljeđe” prijave na natječaj za najbolji likovni, literarni i fotografski rad na temu “Ko je drugi”.

Tema je zamišljena kao odgovor na podizanje govora mržnje i netolerancije u zemljama regije i u Europi uopće,

Tijekom drugoga svjetskoga rata to su bili Židovi, Romi, homoseksualci i neke druge manjine, dok je danas diskurs “Drugog” uglavnom usmjeren na migrante, muslimane ali i na Židove, Rome, seksualne i etničke manjine, priopćili su iz SABNOR-a BiH.

Za najbolje radove osigurane su novčane nagrade u sve tri kategorije i to, nagrada za prvo usvojeno mjesto u iznosu od 300 maraka, za drugo 200 i za treće 100 maraka.

Od izabranih radova bit će organizirana izložba u Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani i Rijeci.

Radovi će biti digitalizirani i predstavljeni i na web stranici.

Projekt je financiran programom „Europa za građane, Aktivnost 4 – Aktivno europsko sjećanje“.

Radove se mogu dostavljati na adresu: Alipašina 12 Sarajevo, osobno ili putem pošte na e mail: sabnor.bih@net.ba

Natječaj je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.