SALON, film /ponedjeljak 18.03.2019. 22:00/ (12+)

Vlasnica salona se zaljubi u pravnika, zastupnika gradskih vlasti koje joj žele srušiti salon… u komediji SALON.