Saradnjom do boljeg položaja osoba s posebnim potrebama

Zavod za  odgoj i obrazovanje osoba s poteškoćama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla organizovao je danas sastanka s predstavnicima centara za socijalni rad, Univerziteta, nevladinog sektora, OSCE-a, Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilizaciju slušanja i govora i roditeljima djece s posebnim potrebama. Razgovarano je o tome kako unaprijediti postojeću saradnju, a sve s ciljem poboljšanja položaja ove djece.

Istaknuto je da su problemi sa kojima se suočavaju i žive porodice s djecom s posebnim potrebama višestruki i kompleksni. Uglavnom se prepliću oni koji se tiču zdravstvene i socijalne zaštite te školovanja. Kako bi se ti problemi što efikasnije rješavali neophodna je stalna i maksimalna saradnja velikog broja institucija.

Danas je bilo riječi i o kategorizaciji osoba odnosno djece s posebnim potrebama. S obzirom na činjenicu da ovaj proces prate brojne poteškoće, dogovoreno je da se vrlo brzo organizuje sličan sastanak posvećen samo ovoj temi, a kako većinu tih poteškoća prouzrokuje važeći Pravilnik o kategorizaciji upućena je inicijativa nadležnima da se ovaj Pravilnik izmijeni.

 

Pročitajte...