Sarajevo: Poslovne konferencije bosansko-hercegovačke dijaspore

Treći godišnji “Reconnect” skup za umrežavanje poslovne dijaspore s dobavljačima iz Bosne i Hercegovine otvoren je u sarajevskoj Vijećnici u organizaciji BAFA-Restarta i u partnerstvu sa USAID ‘Diaspora Invest’ projektom. Cilj skupa je podrška umrežavanju i poslovnoj saradnji kompanija u inostranstvu, uključujući one koje su u vlasništvu bh. dijaspore i sadašnjih i potencijalnih bh. dobavljača usluga i proizvoda iz oblasti informacionih tehnologija i proizvodnje i obrade metala, drveta, plastike i drugih materijala.