Sarajevo: Programi zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca bit će nastavljeni

Ministar za boračka pitanja TK Amir Kulaglić danas se u Sarajevu sastao sa federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbramnebo-oslobodilačkog rata Salkom Bukvareviće. Fokus razgovora bio je, između ostaloga,  na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca. Dogovoreno je da će programi zapošljavanja ovih kategorija stanovništva biti nastavljeni. Druga tema razgovora odnosila se na provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica FBiH. Više pogledajte u video prilogu.

Pročitajte...