Šarović: Neusvajanjem zakona o struji i gasu BiH gubi desetine miliona eura

– Na sastanku u Sarajevu je razmatrana aktuelna situacija u energetskom sektoru s fokusom na dodatne sankcije najavljene od Energetske zajednice, na predstojećem ministarskom sastanku 14. decembra u Prištini

SARAJEVO (AA) – Neusvajanjem zakona u oblasti električne energije i gasa Bosna i Hercegovina gubi nekoliko desetina miliona eura grant sredstava i povoljnih kredita i rizikuje nove oštre sankcije Energetske zajednice, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović nakon sastanka s članovima Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), javlja Anadolu Agency (AA).

Na sastanku u Sarajevu je razmatrana aktuelna situacija u energetskom sektoru s fokusom na dodatne sankcije najavljene od Energetske zajednice, na predstojećem ministarskom sastanku 14. decembra u Prištini, zbog neusvajanja zakonodavstva o električnoj energiji i gasu u skladu s Trećim energetskim paketom.

Sarajevo, BiH – 16. novembar 2017: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović (na fotografiji) sastao se s članovima Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) .
( Samir Yordamoviç – Anadolu Agency )

“Mislim da je implementacija Trećeg energetskog paketa, zbog kojeg je BiH dobila sankcije Energetske zajednice neophodno BiH i da sve institucije treba da ulože maksimalne napore kako bi zakon koji je praktično usaglašen prošaao parlamentarnu proceduru”, rekao je Šarović.

Istakao je da je, ukoliko BiH želi izbjeći nove sankcije na predstojećoj konferenciji u Prištini, neophodno da postoje mišljenja oba bh. entiteta i da se zakon u najskorije vrijeme uputi u parlamentarnu proceduru.

“Pored sankcija, ovaj zakon je važan i zbog toga što je postojeći Zakon o električnoj energiji iz 2002. godine već zastario, a evropsko zakonodavstvo je napredovalo. BiH treba moderno zakonodavstvo. Ukoliko ovaj zakon ne usvojimo u što skorije vrijeme, on će biti prepreka razvoju energetskog sektora, a ostaćemo bez značajnih sredstava koja su namijenjena BiH kroz različite projekte. Moja procjena je da BiH neusvajanjem zakonodavstva u oblasti električne energije i gasa gubi nekoliko desetina miliona eura grant sredstava i povoljnih kredita”, rekao je Šarović.

Kazao je da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nastojati iskoristiti preostalo vrijeme kako bi uvjerilo entitete koliko je važno da se implementiraju najnovije odredbe u oblasti električne energije i gasa EU, a o tome kakve će biti dalje sankcije, Šarović je kazao da je to pitanje za Brisel i Energetsku zajednicu.

Dodao da oni koji opstruišu donošenje ovog zakona štetu čine i građanima i cijelom energetskom sektoru koji, ocijenio je, ima mogućnost da bude najzdraviji dio ekonomije BiH.

Podsjetio je da su se o ovom zakonu entiteti potpuno usaglasili u ranijem periodu, te da su svoje mišljenje dale i ekspertne radne grupe iz RS-a i FBiH te da se čeka pozitivno mišljenje iz RS-a.

Na sastanku je bilo riječi i o usvajanju energetske strategije BiH za koju je novac u iznosu od blizu milion konvertibilnih maraka obezbijedila Velika Britanija. Šarović je naglasio da je na ovom polju postignuta politička saglasnost i da je vrijeme da se dokument uputi u proceduru za usvajanje.

“Ovim novcem urađene su energetske strategije FBiH i novirana energetska strategija RS, te je kreirana okvirna energetska strategija BiH koja je kompilacija dvije entitetske strategije. U januaru 2017. godine smo se dogovorili da kreiramo ove energetske strategije. Taj dio posla je urađen. S energetskom strategijom BiH dobija prolaz za više platformi i za različite projekte u ovoj oblasti, ali za strategiju smo u ovom trenutku smo dobili saglasnost iz FBiH i Distrikta Brčko, a čekamo na saglasnost iz RS-a”, rekao je Šarović.

Sarajevo, BiH – 16. novembar 2017: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović sastao se s članovima Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK). Predsjedavajući Komisije DERK-a Nikola Pejić (na fotografiji) istakao je da to tijelo daje punu potporu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da se zakon o električnoj energiji i gasu i energetska strategija što prije nađu u proceduri.
( Samir Yordamoviç – Anadolu Agency )

Predsjedavajući Komisije DERK-a Nikola Pejić istakao je da to tijelo daje punu potporu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da se zakon o električnoj energiji i gasu i energetska strategija što prije nađu u proceduri.

“Uočili smo određene manjkavosti, ali one ne bi trebalo da budu zapreka da se aktivnost nastavi i u konačnici dovrši”, rekao je Pejić.

Pročitajte...