Sastanak direktora šumsko-privrednih društava FBiH

Direktori šumsko-privrednih društava FBiH održat će danas sastanak na kojem će biti riječi o Odluci za pokretanje projekta Izrade zapreminskih sortimentnih tablica za nekoliko vrsta drveća – jelu, smrču, bor, bukvu i hrast kitnjak na prostoru Federacije. Između ostalog biće riječi i o utvrđivanju smjernica za način formiranja cijena i načine prodaje šumskih drvnih sortimenata kod izrade i donošenja Odluke od Vlade FBiH, te o donošenju Prednacrta zakona reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja FBiH prije donošenja Zakona o šumamam FBiH.

Pročitajte...