Sastanak kriznog štaba Ministarstva zdravstva sa direktorima zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK organizovao je danas sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova u Kantonu, odnosno svih domova zdravlja, UKC-a Tuzla, opće Bolnice u Gračanici, te direktorima zavoda zdravstvenog osiguranja i za javno zdravstvo. S obzirom na sve lošiju epidemiološku situaciju i brojne probleme, zaključeno je da se mora, što prije uspostaviti bolji i efikasniji sistem u pružanju zdravstvene zaštite na primarnom nivou.
S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, brojni su problemi sa kojima se susreću zaposleni u zdravtsvu, ali i pacijenti. Posebno je aktueliziran problem koji je na terenu sve izraženiji, a to je nepristupačnost zdravstvenih ustanova građanima, posebno COVID pozitivnim pacijenatima.
Predstavnici Domova zdravlja su iznjeli probleme s kojima se oni susreću, posebno kada je u pitanju nabavka potrebne opreme, ali i nedostatka zdravstvenog kadra.
„Sastanak je bio konstruktivan i doneseni su određeni zaključci da krenemo sa izmjenama određenih zakona koji otežavaju nabavku svega onoga što im treba, u smislu potrošnog materijala, ali i angažovanja zamjenskih zdravstvenih radnika kada se dođe u situaciju da je veći broj doktora i drugog osoblja van sistema, odnosno u izolaciji ili su COVID pozitivni“, istkla je ministrica zdravstva Dajana Čolić.
Krizni štab Ministarstva zdravstva TK od Domova zdravlja u narednom periodu traži uspostavljanje funkcionalnijeg sistema, u skladu sa njihovim mogućnostima, odnosno kapacitetima, te pojačanu laboratorijsku i rendgensku dijatgnostiku.
Ovom prilikom je naglašeno da za sada Univerzitetski klinički centar raspolaže sa oko 6.000 testova na COVID i da su u toku procedure za nabavku još testova. Problem je nedostatak popratnog potrošnog materijala, te je od domova zdravlja u TK zatraženo da po ubrzanim procedurama pristupe nabavci ove opreme.
Zaključeno je da će ovakve sastanke u narednom periodu organizovati redovno, te formirati radne grupe, kako bi zajednički došli do rješavanja problema i pronalaska adekvatnih rješenja, a sve u cilju što bolje zaštite zdravlja građana.

Pročitajte...