Sastanak o uvođenju 4G mreže u BiH

Regulatorna agencija za komunikacije održat će danas  sastanak s entitetskim i državnim ministarstvima komunikacija kako bi Vijeću ministara predložila odluku o uvođenju 4G mreže u našoj zemlji. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH napravilo je prošle godine plan uvođenja ove mreže, ali je sve zastalo na Vijeću ministara, a cijena licence mijenjala  tri puta. Vijeće ministara odlučilo je da licence za korištenje 4G mreže ne prodaje putem aukcije najvećem ponuđaču nego da uvođenje mreže povjere telekom operaterima, od kojih su dva u državnom vlasništvu.