Sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija

U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine je održan sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije, kojim je predsjedavala v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić.

Centralne teme sastanka su se odnosile na procjenu situacije u vezi sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini i aktivnostima članova Udarne grupe u konkretnim slučajevima te saradnju i koordinaciju rada sa drugim nadležnim organima za suzbijanje ilegalne imigracije u BiH, kao i razmatranje operativnih aktivnosti.

Konstatirano je kako je neophodno jačati saradnju i koordinaciju rada svih tužilaštava u Bosni i Hercegovini i policijskih agencija u borbi protiv trgovine ljudima, kao i borbi protiv korupcije u vezi sa ilegalnim migracijama i azilom.

Na sastanku su sudjelovali članovi Udarne grupe iz pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i poreznih institucija sa nivoa države, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Sastanku je prisustvovao predstavnik Evropske komisije u BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.