Sattler: BiH treba učiti iz najboljih praksi zemalja sličnih sistema (VIDEO)

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler kazao je da EU promovira jedinstvo i različitosti te da BiH treba da uči iz najboljih praksi zemalja sličnih političkih sistema, a da se u te zemlje ubraja i Belgija.

To je kazao na seminaru “Transpozicija zakonodavstva EU u Belgiji i BiH” koji je danas u Sarajevu organiziran na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Belgije i Direkcije za evropske integracije BiH u saradnji s Delegacijom EU u BiH.

Da bi sistem funkcionirao, dodao je Sattler, važno je da postoji određen nivo povjerenja i pragmatičnosti te da je za BiH vrlo važno i postojanje dobre volje, bez koje se ne može ništa postići.

Direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović smatra da Belgija generalno ima najbolje iskustvo u transpoziciji pravne stečevine EU u svoje zakonodavstvo te da će učesnici seminara danas upravo o toj temi razmijeniti iskustva.

Istakao je da BiH od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine ima obavezu da preuzme evropsko zakonodavstvo u svim propisima te je najavio da će Direkcija u narednom periodu usvojiti plan integrisanja u kojem će biti precizirano koja institucija u koje vrijeme preuzima pravne propise.

– Na taj način svi će dobiti iste uslove, što je posebno važno za bh. proizvođače koji žele izvoziti na evropsko tržište – zaključio je Dilberović.

Šef Diplomatskog ureda Belgije u Sarajevu William Asselborn kazao je da postoje mnoge sličnosti između BiH i Belgije te da Belgija ima vrlo efikasan sistem transpozicije direktiva EU.

Istakao je da na seminaru učestvuju predstavnici sve tri belgijske regije, Valonske i Flamanske regije te Regije glavnoga grada Brisela, koji će objasniti način implementacije popisa EU u tim regijama, koji također moraju biti provedeni i na državnom nivou.

Pročitajte...