Savez pčelara FBiH nezadovoljan poticajem u pčelarstvu

Savez pčelara FBiH nezadovoljan je “Nacrtom programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na poticaje za pčelarstvo. Pčelari nisu zadovoljni kriterijem raspodjele poticaja, a smatraju kako je u najmanju ruku nerealno da, od ukupno 470 miliona KM u zadnjih 8 godina pčelari u FBiH dobiju minimalac.  Očekuju da se takav odnos prema njima zaustavi, te da budu u ravnopravnom položaju kao i ostale poljoprivredne grane. Opširnije u video prilogu