Savez RVI TK zadovoljan prošlom, najavljeni ciljevi za ovu godinu

Savez Ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona u protekloj godini ispunio je svoj program u potpunosti. Većinom su se bavili statusnim pitanjima ove boračke kategorije te brinuli za njihovo liječenje. primarni cilj će i ove godine biti zdravstvena zaštita RVI i pomoć oko nabavke kvalitetnih ortopedskih pomagala. Također je istaknuto da deset godina, primanja ratnih vojnih invalida  nisu povećana što je problem kojem će se posvetiti tokom ove godine. Planirano je i umrežavanje svih saveza u jedinstvenu evidenciju kako bi se imali kvalitetni podatci o stanju i potrebama ove kategorije.
Više u video prilogu.

Pročitajte...