Savez samostalnih sidnikata tražit će ocjenu ustavnosti člana 114. Zakona o radu

Savez samostalnih sindikata BiH zatražit će ocjenu ustavnosti člana 114. Zakona o radu jer smatraju da se njegovom primjenom, koja je počela 17. novembra prošle godine, ugrožavaju prava radnika na način da im se ograničava pristup sudu.

Tu namjeru na pres-konferenciji u Savezu samostalnih sindikata BiH podržao je i potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, izražavajući zahvalnost Sindikatu na „dubinskoj analizi Zakona“ i što je ukazao na moguću prouustavnost člana 114.

– Radi se o tome da prema ovom članu radnik nakon saznanja da su mu povrijeđena prava ima rok od 30 dana da se u pisanoj formi obrati poslodavcu sa zahtjevom za ostvarivanje tog prava. Ako taj rok propusti, on praktično gubi pravo da se obrati i nadležnom sudu, a svaki građanin bi trebao imati to pravo Ovdje je motiv mogao biti rasterećenje sudova, ali rasterećenje sudova u ovakvim predmetima ne smije biti motiv da radniku oduzmete ustavno pravo da ima pristup sudu, odnosno da ima pravo na pravično suđenje – mišljenja je Dunović.

Šatorović je podsjetio da je inicijativa došla s terena, od Sindikata metalaca FBiH.

– Navedeni član predstavlja ograničenje ustavnog prava na imovinu i na pristup sudu – ističe Šatorović, dodajući da je s članom 114. u direktnoj vezi brisanje člana 172., a što je stupilo na snagu 17. novembra prošle godine s izmjenama i dopunama Zakona o radu.

– Ovaj član 172. je propisivao kaznu od 10.000 KM do 50.000 KM za poslodavca koji ne isplati plaću na vrijeme. Član je brisan, a taj prekršaj je prebačen u član 171. gdje je kazna smanjena, te iznosi od 1.000 do 3.000 KM i to ako poslodavac iz neopravdanih razloga ne isplati plaću. Dakle, ostaje otvoreno pitanje ko odlučuje o opravdanosti razloga za neisplatu plaće – poručio je Šatorović.

Također, najavio je da će Savez tražiti održavanje hitne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH kako bi se razmotrili „svi problemi u vezi sa primjenom Zakona o radu“.

Pročitajte...