Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH traži vraćanje reprezentativnosti i potpisivanje kolektivih ugovora u svih 10 kantona

Potpisivanje kolektivnih ugovora za doktore medicine i stomatologije predstavlja problem u Sarajevskom, Posavskom i Tuzlanskom kantonu. Reprezentativnost sindikata u ova tri kantona prije godinu je oduzeta sudskim odlukama nakon tužbi Nezavisnog sindikata uposlenih u zdravstvu. Ipak su uspjeli regulisati radno-pravni status preko Federalnog sindikata, ali od februara reprezentativnost je oduzeta i Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH. Kako kažu, sada su u pravnom vakuumu.   „U dva kantona imamo sudske presude koje idu nama u prilog, u Goraždu i Livnu, a s druge strane u Sarajevu i Tuzli idu u prilog Nezavisnom sindikatu, dakle vlada pravna nesigurnost. Prije par dana je potpisan kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije u Srednjebosanskom kantonu, prije mjesec u Goraždu gdje su regulisana njihova prava, dok u TK imamo problem reprezentativnosti“, rekao je Admir Suljić, potpredsjednik strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.Prednacrt zakona o reprezentativnosti upućen je u Federalni parlament i doktori su uglavnom zadovoljni prijedlozima ali žele da Zakon bude donesen hitno po skraćenoj proceduri. Na godišnjoj Skupštini Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH održanoj danas u Tuzli zaključeno je da je osnovni cilj vraćanje reprezentativnosti i produžavanje ranije potpisanih kolektivnih ugovora. Predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Riada Zajid je dodao da neće dozvoliti umanjivanje prava i da su spremni za štrajk ukoliko to bude upitno.

Pročitajte...