Sedmica sudske nagodbe u sudovima u BiH od 16. do 27. aprila

Sudovi u BiH objavili su poziv za sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da, u periodu održavanja Sedmicâ sudske nagodbe u sudovima od 16. do 27. aprila 2018. godine, svoj predmet riješe sudskom nagodbom.Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

Pročitajte...